Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2015
Μεγάλη γκάμα και λύσεις
ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
#Κορυφαία ποιότητα
ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Tag

battery energy
If it happens to turn the key in the ignition and nothing happens, thoughts of adding extra automotive battery capacity to your vehicle certainly pass through your mind! But is it safe? And do you really need it?
Continue Reading
Until its scientific rediscovery in 2007 at TU Graz, the “water bridge” phenomenon, discovered in the 19th century, had sank into oblivion. If extremely pure water, in other words water that has been distilled many times, is placed in two beakers and subject to a high voltage, the fluid moves up the side of each...
Continue Reading