Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2015
Μεγάλη γκάμα και λύσεις
ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
#Κορυφαία ποιότητα
ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Tag

dead battery
In case the car battery went dead, most of the drivers are already familiar with the solution: a jump start, or a battery charge, or even a new battery and back on the road. And you think that everything’s fine, right? Except now your car radio doesn’t work…!
Continue Reading
When should I change my car battery? The car battery has no specific expiration date. Depending on the use we make in our car, the battery can last from 2-7 years. In each annual service the car battery is measured. I changed my battery recently and after two weeks, battery was dead.
Continue Reading