Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2015
Μεγάλη γκάμα και λύσεις
ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
#Κορυφαία ποιότητα
ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Tag

battery recycling
You certainly know that 90% of the lead recovered from recycled car batteries is nowadays used to produce new ones. But did you know that this lead can be recycled for a completely different purpose, such as building new solar panels?
Continue Reading
Global: The governments of the USA, Canada and Mexico must ensure that design changes to incorporate less costly materials in new-type batteries for electric cars are assessed for sound environmental management. 
Continue Reading