Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2015
Μεγάλη γκάμα και λύσεις
ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
#Κορυφαία ποιότητα
ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Tag

start stop
Recor launches Dynamic EFB, a superior and excellent battery for high performance needs.
Continue Reading
You definitely know that each type of vehicle needs a different battery to meet the requirements of its manufacturer, but do you know what the right battery is for you?
Continue Reading
Start-stop technology is one of the fuel economy car technologies to help reduce CO2 emissions. It plays a key role in the way to achieve emission regulation whilst reducing fuel consumption. With ever increasing fuel prices, the start-stop system is the future for vehicle owners. 
Continue Reading