Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2015
Μεγάλη γκάμα και λύσεις
ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
#Κορυφαία ποιότητα
ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Tag

car battery
While there are certain aspects of automotive electrical systems that are dangerous and batteries themselves can also be dangerous, your car battery can’t actually electrocute you. In fact, under normal conditions, a 12-volt car battery will usually not even shock you.
Continue Reading
You definitely know that each type of vehicle needs a different battery to meet the requirements of its manufacturer, but do you know what the right battery is for you?
Continue Reading
Having a car battery issue is one of the top reasons for breakdowns at any time of year but particularly in winter. Understanding the effects of low temperature on your battery, as well as correct storage, care and maintenance can help you try to avoid a battery problem this winter.
Continue Reading