Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2015
Μεγάλη γκάμα και λύσεις
ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
#Κορυφαία ποιότητα
ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Tag

Gaston Plante
The lead–acid battery was invented in 1859 by French physicist Gaston Planté and is the oldest type of rechargeable battery. Despite having a very low energy-to-weight ratio and a low energy-to-volume ratio, its ability to supply high surge currents means that the cells have a relatively large power-to-weight ratio.
Continue Reading