Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2015
Μεγάλη γκάμα και λύσεις
ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
#Κορυφαία ποιότητα
ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Tag

hybrid car
A hybrid vehicle is a vehicle that uses two or more distinct power sources to move the vehicle for example a conventional internal combustion engine and also a high voltage electric motor. The term most commonly refers to hybrid electric vehicles (HEVs), which combine an internal combustion engine and one or more electric motors.
Continue Reading