Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2015
Μεγάλη γκάμα και λύσεις
ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
#Κορυφαία ποιότητα
ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Tag

recharge
When should I change my car battery? The car battery has no specific expiration date. Depending on the use we make in our car, the battery can last from 2-7 years. In each annual service the car battery is measured. I changed my battery recently and after two weeks, battery was dead.
Continue Reading