Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2015
Μεγάλη γκάμα και λύσεις
ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
#Κορυφαία ποιότητα
ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πότε αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζομαι καινούργια μπαταρία;

Γιατί οι... μπαταρίες του πλανήτη δεν πρέπει να αδειάσουν ποτέ.

Δεν αφήνουμε τις μπαταρίες του πλανήτη να αδειάσουν!
 
Η Εταιρία μας με ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι στην αειφόρο ανάπτυξη και τη βιώσιμη μετάβαση στον πλανήτη, φροντίζει να τηρεί απαρέγκλιτα όλες τις περιβαλλοντικές της υποχρεώσεις της που πηγάζουν άλλωστε και από τις πιστοποιήσεις της.
 
Έτσι ανακυκλώνουμε όλα τα υλικά που προβλέπονται και αναπτύσσουμε δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ανάμεσα στους εργαζόμενου μας.
Γιατί οι… μπαταρίες του πλανήτη δεν πρέπει να αδειάσουν ποτέ.
About the author

Leave a Reply