Πιστοποίηση κατά
ISO 9001:2015
Μεγάλη γκάμα και λύσεις
ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
#Κορυφαία ποιότητα
ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

RECOR με αίσθημα ευθύνης για το περιβάλλον

RECOR με αίσθημα ευθύνης για το περιβάλλον

Η ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών έχει σκοπό τη μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων.
 
Η εταιρεία μας με αίσθημα ευθύνης συμμετέχει στην διαδικασία ανακύκλωσης συλλέγοντας, φυλάσσοντας και οδηγώντας τους παλαιούς συσσωρευτές με τον αρμόζοντα τρόπο στην ανακύκλωση όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία.
Με τον ίδιο τρόπο διαχειρίζεται όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά όπως συσκευασίες, χαρτί, γυαλί κλπ.
About the author

Leave a Reply